S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Monument în cinstea eroilor căzuți în Primul Război Mondial (1916-1918) și în Al Doilea Război Mondial (1941-1945)

Schitu Golești, com. Schitu Golești , Argeș

IDENTIFICARE

 

Denumire oficială:

Monument în cinstea eroilor căzuți în Primul Război Mondial (1916-1918) și în Al Doilea Război Mondial (1941-1945)

LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

 

Stat:

România

Județ:

Argeș

Localitate:

Schitu Golești, com. Schitu Golești

Localizare exactă (str., nr. etc.):

E574 , în incinta Școlii Generale nr. 2

TIP DE PROPRIETATE

 

Proprietate privată a statului:

Domeniul Public al Comunei Schitu Golești

DATARE

 

Datare precisă:

1932

ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

 

Istoric:

Monumentul a fost ridicat în anul 1932, în cinstea eroilor din Primul Război Mondial, cu contribuția Băncii Populare „Jidava” și a societății „Lignitul”. Ulterior, au fost inscripționate și numele eroilor din Al Doilea Război Mondial.

Meșter:

Fabrica și Turnătoria V.V. Rășcanu din București

DOCUMENTARE

 

Descriere obiectiv individual:

Monumentul este amplasat în fața Școlii Generale nr. 2, în axul intrării, în incintă. Vulturul de bronz, cu aripile deschise este așezat în vârful unui obelisc cu muchii teșite și bază decorată cu rozete în relief, integrate unui sistem de cornișe și baghete de factură Art Deco. Profilul obeliscului este preluat de flancurile evazate ale soclului, care se termină în volute și sprijină pe un postament de secțiune dreptunghiulară, cu 2 trepte. Flancurile postamentului poartă câte o cruce de tip celtic. Monumentul este împrejmuit cu o balustradă metalică, fixată în patru stâlpi scunzi, terminați în volute, dispuși la colțurile platformei din blocuri de piatră naturală, pe care este instalat monumentul. Toate celelalte componente arhitecturale ale monumentului sunt realizate din piatră artificială turnată în matrițe. Pe cele 4 fețele ale obeliscului sunt săpate inscripții comemorative: “Locuitorii comunei/Schitu Golești/recunoscători/fiilor săi cari/ și-au sacrificat/ viața pentru/ mărirea Țării și întregirea neamului/în războiul din 1916-1918”- pe fața anterioară; ”Morți pe front, soldații”- pe fața laterală N; “Morți în refugiu. Morți acasă, din boalele contactate”- pe fața posterioară; ”În Moldova/ Morți în serviciul minei/ Lignitul”- pe fața laterală S. Inscripții acoperă și cele 4 fețe ale soclului: “Mărăști/ Bratocea/ Baranicuț”, respectiv ‘”Pravăț, Bălării, Cocargea”- în cavete, pe flancurile arcuite; ”Morți pe front/ sublocotenenți” și ”Cinste Eroilor/ care și-au dat viața în/ lupta contra fascismului”- pe fața anterioară; “Ridicat cu contribuția Băncii/ Populare Jidava și a societății Lignitul/ Comitetul de inițiativă”. La picioarele vulturului este incripționat numele firmei care a realizat vulturul: ”Fabrica/ V.V. Rășcanu /București/ 193(?)”.

INVENTARIERE

 

Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa:

Institutul Național al Patrimoniului

Autorul fișei și calitatea acestuia:

 

Nume:

Postăvaru

Prenume:

Iozefina

Calitatea acestuia:

Specialist atestat MC

Data redactării fișei:

30.10.2017