S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Prezentarea proiectului

Proiectul cultural «Memoria Marelui Război. Județul Argeș», își propune să onoreze și să comemoreze 100 de ani de la intrarea României (1916) în Primul Război Mondial (1914-1918), eveniment ce a dus la realizarea României Mari. Institutul Național al Patrimoniului a avut ca parteneri: Muzeul Municipal Curtea de Argeș, Școala generală Carol I și Liceul Ferdinand I Curtea de Argeș, Muzeul Municipal Câmpulung, Colegiul Național Dinicu Golescu Câmpulung, Muzeul Național Cotroceni, Direcția Județeană pentru Cultură Argeș.

Prin proiect s-a urmărit sensibilizarea comunităților și a tinerilor spre prețuirea valorii patrimoniului comemorativ, identitar precum și a importanței protejării și promovării patrimoniului memorial.

• Proiectul a avut ca rezultat inventarierea a 250 obiective comemorative dedicate eroilor din Primul Război Mondial, din care 5 se află pe Lista Monumentelor Istorice, și și-a propus punerea în valoare și promovarea memoriei intangibile a Cultului Eroilor, care s-a manifestat în perioada interbelică, prin implicarea financiară și afectivă a comunităților locale, a familiei regale, a statului român.

• Statul și guvernul român au luat inițiativa înființării „Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Războiul de întregire statală şi naţională 1916-1919” (1919) sub înalta ocrotire a Reginei Maria, prezidată de Patriarhul Miron Cristea, care a devenit „Cultul Eroilor" în 1927, în 1940 (la doi ani după decesul Reginei Maria) și-a schimbat denumirea în Așezământul Național „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor (a fost desființat în 1948). În 2004 s-a înființat "Oficiul Național pentru Cultul Eroilor".

• Expoziția pune în valoare și readuce în memoria comunităților efortul comunităților locale pentru ridicarea monumentelor comemorative dedicate eroilor din Primul Război. Expoziția cuprinde 19 panouri: 16 cu informații și date referitoare la cele 33 de obiective comemorative reprezentative, o secțiune specială dedicată Reginei Maria, o secțiune dedicată brevetelor și jurnalelor, artefactelor provenind din timpul Primului Război.

• Cel mai reprezentativ monument dedicat eroilor din Argeș este Mausoleul Eroilor de la Mateiaș-Valea Mare Pravăț ,ce adăpostește în 31 de cripte osemintele a peste 2.300 de eroi. În zona Mateiașului, Grupul Nămăiești, condus de Generalul Traian Găiseanu, a reușit să reziste unui inamic net superior, echipat și mult mai bine pregătit, în perioada 25 septembrie/8 octombrie-10/23 noiembrie 1916. Prin luptele duse aici, a fost oprită înaintarea Puterilor Centrale spre Câmpia Română.

• Mausoleul a fost ridicat de constructorul italian De Nicolo, între anii 1928-1935, după planurile arhitecților Dumitru Ionescu-Berechet și State Baloșin. Interiorul, pictat inițial de Olga Greceanu, având ca temă eroismul Armatei române și colaborarea cu Aliații, s-a deteriorat din cauza condițiilor improprii, fiind înlocuit în anii 1980-1984 cu mozaicuri.

• In exterior, a fost adăugat un basorelief, operă a sculptorului câmpulungean Radu Adrian, ce reprezenta o scenă de luptă, încadrat de două texte ce redau mesajul luptătorilor de la Mateiaș și răspunsul generației actuale.

• “Pentru onoarea patriei și a drapelului, pentru făurirea unității României Mari, noi am apărat cu bărbăție și credință în victorie, până la suprema jertfă pământul sfânt al țării, lăsându-vă vouă, generațiilor viitoare, o națiune liberă și independentă!”

• “Ne plecăm cu venerație în fața sacrificiului suprem al bravilor eroi ai neamului, apărători demni și viteji ai ființei noastre naționale, iar la chemarea patriei vom ști să ne jertfim și noi pentru păstrarea independenței și suveranității României!”.

 

Institutul Național al Patrimoniului a propus spre finanțare, un proiect de educație prin cultură - ce dorește să onoreze și în același timp să comemoreze, printr-o serie de evenimente, un secol de la intrarea României în Primul Război (1916-1918) în urma căruia se formează Romania Mare.
Scopul proiectului este de a proteja, valoriza și promova, din punct de vedere al educației culturale patrimoniul memorial, de a sensibiliza pe tineri în cunoașterea și prețuirea acestui patrimoniu, prin activități de inventariere, întreținere curentă, prin valorizarea memoriei intangibile ale cultului eroilor.
Proiectul s-a concentrat pe județul Argeș care deține circa 250 de obiective comemorative, 16 cimitire, 6 obiective aflate pe Lista Monumentelor Istorice, și își propune să contribuie la păstrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și promovarea monumentelor de for public (III), monumentelor memoriale și funerare (IV) reprezentate de mausolee/cimitire/monumente/mormintelor/busturi aflate pe Lista Monumentelor Istorice, precum și a operelor comemorative care nu fac parte din Lista Monumentelor Istorice, dar păstrează în conștiința colectivă un marker identitar și comunitar foarte important.
Județul Argeș este unul dintre acele locuri încărcate de istorie și de tradiție. Argeșul a fost teatrul de război unde s-au dus grele lupte pe teritoriul țării noastre. Prin luptele duse aici, a fost oprită înaintarea Puterilor centrale spre Câmpia Română, dar datorită străpungerii frontului pe Jiu, soldații au primit ordin să se retragă - neînvinși - pe 16/29 noiembrie 1916, spre Târgoviște.
Fiind un proiect destinat educației prin cultură se adresează în primul rând tinerilor – în special elevilor. În acest sens am ales ca parteneri Colegiul Dinicu Golescu din Câmpulung și Liceul Ferdinand I din Curtea de Argeș, jud. Argeș, iar pentru a valorifica patrimoniul memorial identitar am invitat ca parteneri Muzeul Municipal Câmpulung și Muzeul Curtea de Argeș.
Pentru a asigura promovarea la nivel național a obiectivelor și produselor culturale ale proiectului, am invitat și Muzeul Național Cotroceni. Cele 3 muzee au găzduit expoziții dedicate patrimoniului memorial, comemorativ dedicat Eroilor din Primul Război Mondial al județului Argeș.